Съдържание

Посетители

В момента има 436  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 58/2012 г.

инвестиционно предложение: „Жилищно и обществено строителство“ в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Съобщение № 57/2012 г.

инвестиционно предложение: „Търговска дейност по събиране и оползотворяване на отпадъци от всякакъв вид“ в имот с идентификатор 04279.619.32.2 по кадастралната карта на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Съобщение № 56/2012 г.

инвестиционно предложение: за изменение на обект „МВЕЦ „ТАС" на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение № 55/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на консерви в поземлен имот №021007 в местност „Конлето“, землище на село Скрът, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение № 54/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Хоризонтално дренажно водовземане  от подземни води в река благоевградска Бистрица за паркова зона в кв.п 216, находяща се между ул. „Даме Груев“ и р. Благоевградска Бистрица, землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”

Съобщение № 53/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Хоризонтално дренажно водовземане  от подземни води в река благоевградска Бистрица за паркова зона в кв.п 216, находяща се между ул. „Даме Груев“ и р. Благоевградска Бистрица, землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”

Съобщение № 52/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Юруково в имот № 029014 с площ 0.354 дка. и имот №029015 с площ 3.382 дка., местност „Долна воденица“, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград”