Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 66/ 2009 г.

 

Г-жа Мариана Павлова, управител на “Георесурс” ЕООД, гр. Симитли, документация за инвестиционно предложение: за добив на речна баластра от островна част в руслото на р. Струма, землище на с. Полето, Община Симитли

Прочети още...

Съобщение № 67/ 2009 г.

Г-н Георги Илиев, Община Кресна, с. Долна Градешница, документация за инвестиционно предложение: за изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005071 с площ 25.342 дка, местност “Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, Община Кресна

Прочети още...

Съобщение № 68/ 2009 г.

Г-н Антонио Илиев, Община Кресна, с. Долна Градешница, документация за инвестиционно предложение: изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005068 с площ 6.000 дка, местност “Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, Община Кресна

Прочети още...

Съобщение № 64/ 2009 г.

Г-Н Андон Гешев управител на “Буллес строй” ООД, гр. Разлог, ул. “Христо Ботев” № 102 документация за инвестиционно предложение: „Добив на наносни отложения до 10000 м3/годишно от динамични запаси на р. Струма”, землище на с. Вълкосел и гр. Сандански, Община Сандански

Прочети още...

Съобщение № 65/ 2009 г.

 

Г-н Иван Бояджиев, управител на “СИТИ СТРОЙ І” ЕООД, ГР. София, документация за инвестиционно предложение: за изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Бела река, землище на  гр. Якоруда, Община Якоруда

Прочети още...

Съобщение № 59/ 2009 г.

Г-Н ВАСИЛ ОГНЯНОВ, УПРАВИТЕЛ НА „ВЕЦ ВЕЛИЦА” ООД, ОБЩИНА ХАСКОВО, ГР. ДИМИТРОВГРАД, документация за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Дисилица” с водовземане от река Дисилица, в землище на гр. Добринище, община Банско, Област Благоевград Водовземането за Напоителна система  „Добринище”, респективно за МВЕЦ „Добринище” е от р. Десилица  след Балев мост, като не е посочена точната кота на водовземане. Подаването на вода от изравнител на НС към МВЕЦ ще се извършва на кота 987 м. Сградата на МВЕЦ ще е на кота 905 м.

Прочети още...

Съобщение № 60/ 2009 г.

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ГРЪНЧАРОВ, ИЗП. ДИРЕКТОР НА „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ”АД, ГР. СОФИЯ, документация за инвестиционно предложение за изграждане на  “Локална пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлен имот с идентификатор 04279.56.39, местност „Авганцов чифлик – Ш.72”, землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...