Съдържание

Посетители

В момента има 414  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2008 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Ваканционно селище“ в имот № 082016 с площ 4.792 дка, местност „Мочура“, землище на гр. .Гоце Делчев, община Гоце Делчев

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-188-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-188-ПР/2007 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „2 броя МВЕЦ на Главен напоителен канал 2 от Напоителна система Гоце Делчев“, землища на с. Огняново, с. Марчево, с. Балдево, с. Дъбница и с. Дебрен, община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-124-ПР/2007 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Ваканционно селище“ в имот № 028144, местност „Падинето“, землище на с. Огняново, община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-50-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-50-ПР/2007 г.  за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Рибарник“ в имот № 000145, местност „Полето“, землище на с. Балдево, община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2007 г. от 2008 за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2007 г. от 2008 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Ваканционно селище“ в имот № 008058, местност „Леската“, землище на с. Огняново, община Гърмен

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-127-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-127-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 50 000 еквивалентни жители“ в имот № 000634, местността „Боруна“, землище на гр. Сандански, общ. Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложениеза „Жилищна сграда и хотел“ в имот № 014006, местност „Грамадето“, землище на гр. Банско

Прочети още...