Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Околовръстен път с. Огняново - с. Гърмен и мост над р. Канина”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-08-П/2018 г. изпратено с писмо изх. №2780(7)/08.02.2018 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-08-П/2018 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 101675261,

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-47-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-47-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Бяла Места в землище на гр. Якоруда, община Якоруда

Прочети още...

Съобщение за издадени писма изх. №2781(3)/14.09.2017 г., изх. №2781(5)/11.10.2017 г., изх. №2781(6)/15.11.2017 г. и изх. №2781(7)/29.12.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма изх. №2781(3)/14.09.2017 г., изх. №2781(5)/11.10.2017 г., изх. №2781(6)/15.11.2017 г. и изх. №2781(7)/29.12.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на р. Усоето от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“, възложител „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-13-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-13-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, община Банско, област Благоевград - подобект на проект “Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Кремен и с. Осеново, община Банско”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение МВЕЦ „Тремошница“ на река Санданска Бистрица“ в землище на с. Лиляново, общ. Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-41-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-41-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Винарска изба“ в поземлени имоти № 031033, № 039057 и № 039045 , местност „Кумитска нива“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...