Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1055/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на търговски комплекс с магазини, кафе и автокозметичен център в имот с идентификатор 04279.627.101 (УПИ ХІ-101, кв. 55 по плана на ж.к. „Еленово-2") по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1054/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща, автосервиз и автомивка в имот № 035097, местност „Капсии", землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1053/2013 г.

Инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла от трансформаторен пост (ТП) „Дамяница - 3", извод „А" и извод „Г" в с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1052/2013 г.

Инвестиционно предложение „Реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла от трансформаторен пост (ТП) „Вълково" в с. Вълково, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1051/2013 г.

Инвестиционно предложение „Реконструкция и изнасяне на електромерни табла от трансформаторен пост (ТП) „Делчево 2" в с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1050/2013 г.

Инвестиционно предложение „Обособяване на пункт за събиране и съхраняване на неопасни отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, текстил) в част (26 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 04279.615.244 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1049/2013 г.

Инвестиционно предложение „Площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране (R12 сортиране и балиране) на отпадъци от физически и юридически лица и от системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки от населението в УПИ ХХІІІ-3295, кв. 246/1/ по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...