Съдържание

Посетители

В момента има 442  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №906/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на складова и производствена база в част от поземлен имот с идентификатор 04279.77.7 и площ 5977 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №905/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в част от имот №021031, местност „Решманица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №904/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.102.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №903/2015

Инвестиционно предложение "Изграждане на цех за ковано желязо в имот № 022003, местност „Решманица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №902/2015

Инвестиционно предложение „Саниране, полагане на настилки и закупуване на технологично оборудване в месопреработвателно предприятие „Примо Трейд“ ЕООД“

Прочети още...

Съобщение №901/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на пюрета, сокове и чайове от плодове в УПИ IX-1038,1039, кв. 80 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №900/2015

Инвестиционно предложение „Модернизация на технологичния процес и дооборудване на винарска изба „Орбелус“, находяща се в УПИ І-8 (идентичен с поземлен имот с номер 038008 по КВС) в местността Циганско гробе, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...