Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1187/2018

Изх. №4068(1)/13.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.241.2 в местността Свети Иван по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: В. Н. В.

Прочети още...

Съобщение №1186/2018

Изх. №3528(3)/13.12.2018 г.

инвестиционни предложения “Закупуване и монтаж на сушилна камера за първична обработка на дървесина, и закупуване на технологично оборудване за предприятие за производство на изделия от дървен материал за нуждите на производствена база, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ФЪРН ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 202584118

Прочети още...

Съобщение №1185/2018

Изх. №4220(1)/12.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на тестени и сладкарски изделия в УПИ ХІ-170, кв. 25 по плана на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„КООП-1“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1184/2018

Изх. №3783(4)/12.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал в поземлен имот с идентификатор 61813.757.8, Горен стопански двор по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „МАЙК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД ЕИК 101026465

Прочети още...

Съобщение №1183/2018

Изх. №4259(1)/11.12.2018 г.

инвестиционни предложения „Закупуване и монтаж на ново технологично оборудване за дейността на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 612813.750.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ І, кв. 73 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ВЕЛЕВИ 11“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1182/2018

Изх. №4244(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация в имот с идентификатор 47189.158.12 (УПИ - 158012, м. „Горничето“) по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МАНТАР - А“ ООД, ЕИК 1811189161

Прочети още...

Съобщение №1181/2018

Изх. №4243(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 03504.233.4 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: М. А. О.

Прочети още...