Съдържание

Посетители

В момента има 227  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В.В.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на парти център с обслужващи сгради към него в поземлен имот с идентификатор 62671.371.2, местност Гладно поле по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Вайнярд“ ЕООД, с. Струмяни

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 32665.45.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МАУНТИН ФЛАУЪР“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.589.1,, местност Кукурево по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН РАЗЛОГ“

документация за Уведомление за „Проект на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РИЛА И „ЧЕРИ ГАРДЪН 2020“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Рила за поземлен имот с идентификатор 62671.116.31, местност Каменити андък, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Рила за поземлен имот с идентификатор 62671.116.32, местност Каменити андък по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ и „Проект за изменение на Общия устройствен план на община Рила за поземлен имот с идентификатор 62671.30.66, местност Ланджурица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: К. С.

инвестиционно предложение за „Жилищно строителство и тенис корт в поземлени имоти с идентификатори 20910.13.17 и 20910.13.18, местност Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕЙПИ ПРОПЪРТИС” ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2000 kWp в поземлен имот с идентификатор 22068.32.38 по одобрените кадастрална карта кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”