Съдържание

Посетители

В момента има 477  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Гоце Делчев

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивиране на клетка № 1 към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност Мокра поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СНАП КАР“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ обект в поземлен имот с планоснимачен номер 956, кв. 25 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПИРИН ЕСТЕЙТ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно и ваканционно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.160.212, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Д И Д ТЕКСТИЛ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ТИР паркинг, ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 в местността Джезвелък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: А. К.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни в поземлен имот с идентификатор 02676.77.64 в местността Конещица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АРМЕЛ АУТО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автокъща, автосервиз и логистичен център в поземлени имоти с идентификатори 56126.187.2 и 56126.187.53 в местността Айран бунар по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „САМИ-М“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.18.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“