Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: “Изграждане на резервоар за питейна вода за с. Спатово, община Сандански в част от поземлен имот с идентификатор 77361.9.154 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води за с. Струма в част от поземлен имот с идентификатор 69938.8.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в част от поземлен имот с идентификатор 56839.27.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в част от поземлен имот с идентификатор 56174.72.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „МЕТАЛ-КО“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на развлекателно-атракционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 35688.44.13, местност Тумбите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Е.Б, И.Ч, А.Л, Е.Х, Р.Х.

инвестиционно предложение за „Изграждане на 6 (шест) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.58.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „РИД“ ЕООД

документация за Уведомление за Проекти за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 17395.118.3 и 17395.119.4, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев с цел предвиждане на смесена многофункционална зона - „Смф“