Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение №1041/2018

Изх. №3825(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на три броя къщи за гости с търговски обект и външен басейн в поземлен имот с идентификатор 53326.500.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Н. М. А., Ф. Ф. А., Ф. М. А.

Прочети още...

Съобщение №1040/2018

Изх. №3823(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на две подпорни стени в имот с идентификатор 04279.310.2115 в местността Чавеев чукар по одобрените кадастрална карат и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: В. Б. М.

Прочети още...

Съобщение №1039/2018

Изх. №3822(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на 3 (три) броя подпорни стени с височина до 2.20 м над прилежащия терен в имот с пл. № 86 по плана на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: К. И. И.

Прочети още...

Съобщение №1038/2018

Изх. №3806(1)/15.11.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 76180.86.6, находящ се в местността Златкова чука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил – собственост на наследниците на Й. И. К.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Й. И. К.

Прочети още...

Съобщение №1037/2018

Изх. №3769(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Цех за производство на сребърен лак в сграда към „Склад за метали“ в УПИ с пл. № 1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:„ОРЦЕТО“ ЕООД ЕИК 204011106

Прочети още...

Съобщение №1036/2018

Изх. №3722(1)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Стоманобетонова укрепителна стена на скат в участък от път III-107 /I-79 - Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна/ при км 31+028 - 31+077, находяща се в поземлен имот с идентификатор 62685.60.48 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на н. м. Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил“

Възложител:ОБЩИНА РИЛА, РИЛСКА СВЕТА ОБИТЕЛ

Прочети още...

Съобщение №1035/2018

Изх. №3127(5)/15.11.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със складове, магазини и жилищна част в поземлен имот с идентификатор 02676.180.58, местност Рупчовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:„ПОЛИС ПРОПЪРТИ“ ЕООД ЕИК 204893540

Прочети още...