Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

документация за инвестиционно предложение “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “Шербетов - М“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел в УПИ V - 63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “EКОГЕОИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 40539.74.14 в местността „Демирово“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград ”

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К. Л. Ч.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз и ТИР-паркинг в поземлен имот с идентификатор 56126.241.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: E. М.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда в обхват поземлен имот № 134016, местност Белмекен, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона за инженерна инфраструктура „Т-и1“, в която попада имотът, в устройствена зона за спортно-рекреационно обществено обслужване „Сро“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕМ СТРОЙ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г. Д. А.

документация за инвестиционно предложение “Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“