Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-03-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 03 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за строителство на “Търговски център” местоположение: Община Сандански, землище на  гр. Сандански, местност “Соколовец”, имоти № 000742 и № 000743

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 02 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширяване на съществуваща търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по събиране и временно съхраняване на отпадъци в т.ч и опасни с нови дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 01 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:    да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение МВЕЦ «Тремошница» на р. Санданска Бистрица, местоположение Община Сандански, землище на с. Лиляново.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението