Съдържание

Посетители

В момента има 381  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1130/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Полковник Борис Дрангов“, бл. 34, вх. А,Б,В,Г и Д“

Прочети още...

Съобщение №1129/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Илинден“ №8, вх.А, вх.Б, вх. В“

Прочети още...

Съобщение №1128/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Драма“ № 51, вх.А, вх.Б, вх.В и вх.Г“

Прочети още...

Съобщение №1127/2016

инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от лавандула в поземлени имоти с идентификатори 17395.57.2, 17395.57.3, 17395.57.5, 17395.57.6, 17395.57.10, 17395.57.12, 17395.57.13, 17395.57.14, 17395.57.15, 17395.57.16, 17395.57.18, 17395.57.21, 17395.57.28, 17395.57.36 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград и закупуване на селскостопанска техника за тяхното отглеждане“

Прочети още...

Съобщение №1126/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03504.316.26 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Васил Григоров Тричков

Прочети още...

Съобщение №1125/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03504.317.4 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Георги Стефанов Шилев

Прочети още...

Съобщение №1124/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03504.317.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Георги Стефанов Шилев

Прочети още...