Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1102/2016

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2016 г. в гора, собственост на наследниците на Симеон Дойчинов Шомов – поземлен имот с номер 083009 по картата на възстановената собственост за землището на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №1101/2016

инвестиционно предложение „Развитие и повишаване на конкурентоспособността на стопанство – създаване на трайни насаждения от бадеми и лавандула в поземлени имоти с номера 044003, 040003, 031020, 000450 в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1100/2016

Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 091002, 091004 и 095001 по картата на възстановената собственост за землището на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Иван Ефтимов Тупавичарски

Прочети още...

Съобщение №1099/2016

изменение на инвестиционно предложение „Ферма за масово фотоавтотрофно култивиране на микроводорасли в оранжериен комплекс – 18 715 м2 в имоти с №№ 065015 и 066002 в землището на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1098/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к. „Дунав“, бл.23, бл.24, бл.25 вх.А и вх.Б, бл.26“

Прочети още...

Съобщение №1097/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к. „Дунав“ бл. 18, бл.19, бл.20, бл.21 вх.А и вх.Б и бл. 22“

Прочети още...

Съобщение №1096/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к. „Дунав“, бл.13, бл.14, бл.15, бл.16 и бл.17“

Прочети още...