Съдържание

Посетители

В момента има 306  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1123/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Шипка“ №7 и ул. „Пенчо Славейков“ №16“

Прочети още...

Съобщение №1122/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ж.к.„Дунав“, бл.9, бл.10, бл.11, бл.12“

Прочети още...

Съобщение №1121/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №2, вх. А, вх. Б, ул. „Спаска Фурнаджиева“ № 4 и ул. „Попови ливади“ №1“

Прочети още...

Съобщение №1120/2016

инвестиционно предложение “Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Илинден“ №1, №3, №5 и ул. „Александър Стамболийски“ №25, вх.А и вх.Б“

Прочети още...

Съобщение №1119/2016

Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и стаи за персонал в имот с №000030, местност „Рамнаците“ в землището на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1118/2016

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на кози в имот № 016097, местност „Трохалето“, землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1117/2016

Горскостопански програми за имоти №300031, №184002, 185001, землище на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...