Съдържание

Посетители

В момента има 582  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №28/2020

Изх. №137(1)/23.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на стопански постройки – допълващо застрояване в УПИ III - 17 и УПИ IV - 17, кв. 16 по плана на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:В. К. П.

Прочети още...

Съобщение №27/2020

Изх. №168(1)/23.01.2020 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 00014.36.699 в местността Гъркинята по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА А. М. М.

Прочети още...

Съобщение №26/2020

Изх. №149(1)/22.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт и рехабилитация на траен горски път „Елешница – Гюлтепе“ – трета степен в отсечката от местност Сатевото до местност Пекев рид, находящ се в териториалния обхват ТП „ДГС Елешница“

Възложител:ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА“

Прочети още...

Съобщение №25/2020

Изх. №112(1)/22.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция, преустройство, промяна предназначението на тавански етаж и основен ремонт на ловен дом хижа „Гоце Делчев“, изградена в поземлен имот с идентификатор 21489.315.9 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИНИЩЕ“

Прочети още...

Съобщение №24/2020

Изх. №4090(3)/22.01.2020 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите /геоклетки/“

Възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №23/2020

Изх. №125(1)/21.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за поземлен имот с идентификатор 04279.619.184 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: В. Г. М., Р. В. М.

Прочети още...

Съобщение №22/2020

Изх. №125(1)/21.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за производство на пирони в УПИ XIV – 869, кв. 59 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: В. И. В.

Прочети още...