Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №670/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на 31 гаражи в имот с идентификатор 04279.615.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №669/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на част от аптека – самостоятелен обект с идентификатор 56126.602.1306.1.29, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 56126.602.1306 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в транжорна, месарски магазин и топла кухня"

Прочети още...

Съобщение №668/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на лека ограда на имот с идентификатор 04279.139.57 и площ 3000 м2, местност „Под черквата" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №667/2014

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата

Прочети още...

Съобщение №666/2014

Горскостопанска програма за имот с №262090, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №665/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности" в имот с идентификатор 65334.94.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №664/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на ново производствено хале и административна сграда в УПИ 008063 с площ 15183 м2 в местността „Градешка гара", землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград"

Прочети още...