Съдържание

Посетители

В момента има 293  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №6/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ IX - 337, кв. 54 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №5/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на външен ел.провод до поземлен имот с идентификатор 56126.27.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №4/2014 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.776.177 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №3/2014 г.

Инвестиционно предложение "Вилно застрояване в поземлен имот с идентификатор 04279.310.3471 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №2/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW на покрива на съществуваща масивна жилищна сграда, разположена в УПИ XI-262 от кв. 29, по плана на с. Мусомище, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.1.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...