Съдържание

Посетители

В момента има 814  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №915/2017

Писмо изх. №3875(1)/15.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложен “Изграждане на склад за мебели в УПИ II-53004A, местност „Малкия друм“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „МАК МЕБЕЛ“ ООД ЕИК 101163179

Прочети още...

Съобщение №914/2017

Писмо изх. №3840(1)/15.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 65334.201.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Я. И. А.

Прочети още...

Съобщение №913/2017

Писмо изх. №3851(1)/15.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG0025.А002_Drangovo с честотен обхват 900 MHz-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД в УПИ III, кв.15 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №912/2017

Писмо изх. №3850(1)/15.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на базова станция BLG0044-A005_ Klyuch в базова станция с честотен обхват 900MHz - 2100MHz на „Мобилтел“ ЕАД с местоположение: на съществуваща сграда в УПИ XII-84, кв.6 по плана на с. Ключ, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №911/2017

Писмо изх. №3361(3)/15.12.2017

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на бунгала, детски кът и басейн в имот с номер 000645, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МАНТАР-А“ ООД ЕИК 811189161

Прочети още...

Съобщение №910/2017

Писмо изх. №3855(1)/13.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в УПИ ІХ-145 от кв. 21 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Д. И. М.

Прочети още...

Съобщение №909/2017

Писмо изх. №3845(1)/13.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на 2 бр. жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.549.20 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: С. Б. К., Г. А. С.

Прочети още...