Съдържание

Посетители

В момента има 257  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-30-ПР/10.06.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-30-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в УПИ 010006 с площ 6.010 дка, местност „Миндол“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/05.04.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.25 и площ 15910 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/25.03.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 65334.150.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя ветрогенератори в имоти №009113 и №009114, местност Крацунката, имот №008140, местност Ралиновец и имот №006164, местност Броячката, землище на с. Игралище, община Струмяни“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-02-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-02-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот №034014 с площ 4.978 дка, местност „Лагъмите“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-112-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-112-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Леврен, землище на с. Коларово, община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-107-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-107-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с водовземане от р. Бачевска на кота 990 м и сграда на централата на кота 850 м, землище на с. Бачево, община Разлог“

Прочети още...