Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-01-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Хотелски комплекс и модулно пречиствателно съоръжение“ в УПИ І по плана на Марикостински минерални бани, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-105-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-105-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел и СПА - център в имот № 077005, местност „Бочвата“, землище на с. Марикостиново, община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в имоти № 017001 и № 001144, местност „Ръзманица“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-38-ПР/2009 г. и Решение № БД-43-ПР/2005 г. по преценяване на необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на „Изграждане на МВЕЦ на р. Лъкенска, землище на с. Кремен, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-37-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за за МВЕЦ „Филипово“ на р. Места, землище на с. Филипово, община Банско

Прочети още...

Съобщение за издадено за издадено Решение за спиране на административното производство

Съобщение за издадено за издадено Решение № 07-АПК/2019 г. за СПИРАНЕ на административното производство по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-65-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители в имот № 000222, местност „Левуновски мост“, землище на с. Дамяница, община Сандански“

Прочети още...