Съдържание

Посетители

В момента има 199  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „„Изграждане на кравеферма с капацитет до 250 крави в поземлен имот №148109 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.138.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-38-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-38-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище със спортно-оздравителен център” с местоположение: поземлен имот №090004, местност Агова круша, землище на с. Баня, община Разлог

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-133-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-133-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Ваканционно селище за отдих и туризъм“ в имот №169085, местност Овиначе, землище на гр. Банско, община Банско

Прочети още...

Съобщение за издадени писма с изх. №3824(9)/08.02.2022 г., с изх. №3824(10)/25.05.2022 г. и с изх. №3824(11)/27.07.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма с изх. №3824(9)/08.02.2022 г., с изх. №3824(10)/25.05.2022 г. и с изх. №3824(11)/27.07.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД, в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155, местност Сарафето/Ташлъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за издадени писма с изх. №3823(9)/08.02.2022 г., с изх. №3823(10)/25.05.2022 г. и с изх. №3823(11)/27.07.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма с изх. №3823(9)/08.02.2022 г., с изх. №3823(10)/25.05.2022 г. и с изх. №3823(11)/27.07.2022 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград до управителя на „БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД, в качеството му на възложител, във връзка с текуща в РИОСВ – Благоевград административна процедура за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (изменение на ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор с идентификатор 65108.34.1, местност Дренгото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-37-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-37-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Преустройство магазин – сграда №3, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.601.142 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в земеделска аптека и склад за съхранение на препарати за растителна защита“

Прочети още...