Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/12.05.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с № 21498.156.110 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, местност Парчовица, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-30-ПР/10.06.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-30-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в УПИ 010006 с площ 6.010 дка, местност „Миндол“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/05.04.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.25 и площ 15910 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/25.03.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 65334.150.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет броя ветрогенератори в имоти №009113 и №009114, местност Крацунката, имот №008140, местност Ралиновец и имот №006164, местност Броячката, землище на с. Игралище, община Струмяни“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-02-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-02-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот №034014 с площ 4.978 дка, местност „Лагъмите“ в землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-112-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-112-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Леврен, землище на с. Коларово, община Петрич“

Прочети още...