Съдържание

Посетители

В момента има 709  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-49-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, ресторант и механа в поземлен имот с идентификатор 11358.200.437, местност Селото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вишлене, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Й. И. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на група от шест еднофамилни къщи в поземлени имот с идентификатор 61813.93.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мотел, кафе-бар, офиси и паркинг в поземлен имот с идентификатор 47189.162.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. К. Т., Р. Г. Ф., Х. К. Ф.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел с ресторант и СПА комплекс в поземлен имот с идентификатор 53326.500.91 (УПИ ІІ-56, кв. 8 по плана на курорт „Огняновски минерални бани) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Поставяне на преместваем обект – мини мандра за производство на млечни продукти в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56, м. Жингов бряст по одобрени КК и КР на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИА КЪНТРАКШЪН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на спортно развлекателен комплекс в поземлен имот с идентификатор 66874.59.174 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „КРИСИЯ 2018“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел, апартаментен хотел, СПА, ресторант, снекбар, магазини и офиси в поземлен имот с идентификатор 65334.97.71 в местността „Нишан таши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „РОЯЛ ХИЛС РЕЗИДЪНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението