Съдържание

Посетители

В момента има 255  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №82/2014 г.

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща базова станция GSM BLG0082 „Сандански" в базова станция GSM/UMTS на оператор на „Мобилтел" ЕАД в поземлен имот с идентификатор 65334.227.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №81/2014 г.

Инвестиционно предложение „Базова станция етап І - GSM, етап ІІ - UMTS №BLG0018 „Черна Места" на GSM/UMTS оператор на „Мобилтел" ЕАД в имот с номер 000260 в землището на с. Конарско, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №80/2014 г.

Инвестиционно предложение „Базова станция етап І - GSM, етап ІІ - UMTS №BLG0048 „Краище" на GSM/UMTS оператор на „Мобилтел" ЕАД в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №79/2014 г.

Инвестиционно предложение „Базова станция етап І - GSM, етап ІІ - UMTS № BLG0065 „Падеш" на GSM/UMTS оператор на „Мобилтел" ЕАД в имот с номер 059004, землище на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №78/2014 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за обувки в имот с идентификатор 56126.19.42 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград към съществуващ обувен цех"

Прочети още...

Съобщение №77/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на надстройка от един етаж на съществуваща жилищна сграда в УПИ І-19, кв. 19 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №76/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна постройка в поземлен имот №017030 в местността „Белилки", землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...