Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №75/2014 г.

инвестиционно предложение "Водовземане на минерална вода от сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня", землище на с. Баня, община Разлог за захранване на малък басейн предвиден за изграждане в УПИ XIV, пл. № 466, кв. 39 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №74/2014 г.

Инвестиционно предложение „Газифициране на термична централа и инсталация за каталитично изгаряне на отпадъци с природен газ чрез газопроводно отклонение, ГРТ 0.5/0.1 bar и подземен захранващ газопровод DN50, PN5 захранващи горелки на природен газ в поземлени имоти с идентификатори 65334.202.2 и 65334.170.151 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №73/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на интегрирана система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №72/2014 г.

инвестиционно намерение „Осигуряване на достъпна среда в сградата на дневен център за хора с ментални увреждания, разположена в имот пл. № 874 в кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №71/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на аптека - ново допълващо застрояване в УПИ XI-376, кв. 48 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №70/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка/надстройка към съществуващи жилищна сграда и гараж разположени в УПИ IV-92 в кв. 17 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №69/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.114.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...