Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №54/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.139.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №53/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.605.165 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №52/2014 г.

Инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 04279.625.114.1, разположена в имот с идентификатор 04279.625.114, УПИ XXV, кв. 21 по плана на ж.к. „Ален мак", гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „сграда за търговия" за „ресторант с лятна градина, бар и детски кът за игра"

Прочети още...

Съобщение №51/2014 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на салон за красота - козметичен и фризьорски салон с мансарден етаж за жилище в УПИ XI-93, кв. 18 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №50/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен" – отдел, подотдел 272 „в"

Прочети още...

Съобщение №49/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда" – отдели, подотдели 34 „и", 36 „е", 38 „г", 39 „а", 39 „з", 40 „в", 40 „е", 157 „г", 157 „в", 36 „п", 39 „б", 45 „л", 52 „г", 89 „д", 90 „в", 90 „и", 331 „м", 332 „в", 335 „в", 336 „б", 336 „в", 338 „о", 112 „д", 113 „ж", 157 „б", 202 „д", 212 „ц", 220 „в1", 275 „и", 287 „з", 313 „д", 314 „в", 329 „д"

Прочети още...

Съобщение №48/2014 г.

Инвестиционно предложение „Строителство на нов стабилизиран горски автомобилен път „Джурилец - Бреза" в териториалния обхват на ТП „ДГС Якоруда", землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

Прочети още...