Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №66/2016

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на офис в новострояща се сграда в имот с пл. № 4438 в кв. 216В по плана на II-ри микрорайон на гр. Благоевград (имот с идентификатор 04279.617.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград), община Благоевград, област Благоевград в амбулатория за първична гинекологична помощ“

Прочети още...

Съобщение №65/2016

инвестиционно предложение “Ремонт на читалище и площадно пространство в с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №64/2016

инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на банкета и откоса на пътя на три участъка от км 2+150 до км 2+490 на пътя Разлог - Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №62/2016

инвестиционно предложение „Обменно пространствено третиране и архитектурно оформяне на Общински детски лагер, находящ се в УПИ І от кв. 30 по плана на КК „Попови ливади“, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №63/2016

инвестиционно предложение „Обменно пространствено третиране и архитектурно оформяне на Общински детски лагер, находящ се в УПИ І от кв. 30 по плана на КК „Попови ливади“, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №61/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 04279.34.28 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №60/2016

инвестиционно предложение “Подмяна на уличното осветление на гр. Хаджидимово, с. Копривлен и с Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград с енергоспестяващи соларни лампи“

Прочети още...