Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №52/2016

инвестиционно предложение „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда в кв. 44 по ПУП на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград и превръщането и в посетителски център“

Прочети още...

Съобщение №51/2016

инвестиционно предложение „Монтаж на автономна фотоволтаична електрическа система до 30 kW на покрива на сградата на ІІІ-то ОУ, разположена в имот с идентификатор 04279.615.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри нае гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №50/2016

инвестиционно предложение “Предотвратяване на наводнения в гр. Симитли чрез изграждане на отводнителен канал“

Прочети още...

Съобщение №49/2016

инвестиционно предложение “Консервация, реставрация и социализация на „Болярска къща“ - гр. Мелник“ в имот с идентификатор 47754.501.116 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник (УПИ I-116, кв. 11 по плана на гр. Мелник), община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №48/2016

инвестиционно предложение „Изграждане цех за преработка на гъби в имот №014030, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №47/2016

инвестиционно предложение “Укрепване и почистване на коритото на р. Шашка“ в участък преминаващ през урбанизирана територия – кв. 19 и кв. 20 по ПУП на с. Струмяни.

Прочети още...

Съобщение №46/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за продажба на мотопеди втора употреба, магазин за моточасти, офиси, склад за мотопеди, открит навес за мотопеди и паркинг в УПИ ХІ-104, кв. 10 по плана на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...