Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1298/2021

Изх. №4270(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на три броя нови поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56 и 04279.53.57 с предназначение „магазини, офиси, сграда за безвредни дейности“ и един новообразуван имот с идентификатор 04279.53.54 с предназначение „за път“

възложител: В. П., М. П., Р. С.

Прочети още...

Съобщение №1297/2021

Изх. №4257(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на магазин № 8 с идентификатор 04279.615.264.2.49, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 04279.615.264.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.615.264 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград (УПИ V-615.199, кв. 175 по плана на II-ри микрорайон, гр. Благоевград) в салон за красота“

възложител: С. Д., Д. Г., Д. К.,  А. Т.

Прочети още...

Съобщение №1296/2021

Изх. №4256(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.310.1945 в местността Мацански андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. Д.

Прочети още...

Съобщение №1295/2021

Изх. №4246(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за “Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 56126.600.4938, 56126.600.491, 56126.600.7424 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел образуване на нов самостоятелен УПИ LXI 600.4938, 600.491, 600.7424 и отреждане за „Производствено-складови дейности“

възложител: „ТОПМЕТАЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1294/2021

Изх. №4244(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.1 от „за обществено хранене“ в „игрална зала“ и обединяването му със самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.194.1.2 с предназначение „игрална зала“ в нов обект с предназначение „игрална зала“, разположени в сграда с идентификатор 04279.613.194.1, УПИ II-1731, кв. 227 по плана на ЦГЧ - Благоевград, имот с идентификатор 04279.613.194 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: П. В., Б. З., А. З.

Прочети още...

Съобщение №1293/2021

Изх. №4242(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на магазин и заведение за обществено хранене в поземлен имот с идентификатор 43565.104.15 в местността „Китовица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Е. Г., К. Г., М. Г.

Прочети още...

Съобщение №1292/2021

Изх. №4225(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.621.213 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Ц. М. и др.

Прочети още...