Съдържание

Посетители

В момента има 455  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1263/2021

Изх. №4100(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ IV-78 в кв. 2 по плана на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1262/2021

Изх. №4099(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ ХI-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1261/2021

Изх. №4098(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-109 в кв. 7 по плана на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1260/2021

Изх. №4097(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ Х-162 в кв. 21 по плана на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1259/2021

Изх. №4096(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в УПИ IХ-162 в кв. 21 по плана на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1258/2021

Изх. №4095(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с винарна и склад в част от УПИ V-204, кв. 26 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ИМ АГРО ГРУП“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1257/2021

Изх. №4069(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 13.5 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ IV - 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна на покрива на съществуваща двуетажна масивна сграда (западен калкан) и в УПИ IV- 298, кв. 27 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Н. Г.

Прочети още...