Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-72-РС/11.04.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 9 480,00 лв. (девет хиляди четиристотин и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Кочериново по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 1582/29.03.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-71-РС/28.02.2023 г.

Отказвам Предоставянето на сума в размер на 35 640,00 лв. (тридесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 11/2023 г. изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №860/16.02.2023 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-70-РС/27.01.2023 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 133 920,00 лв. (сто тридесет и три хиляди деветстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление с Входящ № 272/19.01.2023 г.

Прочети още...

Заповед №5/2022 г.: намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2023 година, на Община Сандански ЕИК: 000024955, седалище и адрес на управлението: област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода“ №14, представлявана от Атанас Славчев Стоянов – кмет,

Прочети още...

Решение № БЛ-69-РС/22.12.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 329 000,00 лв. (триста двадесет и девет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №5279/14.12.2022 г.

Прочети още...