Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-69-РС/22.12.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 329 000,00 лв. (триста двадесет и девет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №5279/14.12.2022 г.

Прочети още...

Заповед №4/2022 г.: намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2023 година, на Община Петрич, с Булстат: 000024916, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – кмет,

Прочети още...

Решение № БЛ-68-РС/30.11.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 14 400,00 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Банско по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 4943/25.11.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-67-РС/15.11.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 65 520,00 лв. (шестдесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление с Входящ № 4605/01.11.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-66-РС/18.10.2022 г.

Предоставянето на сума в размер на 15 924,00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4182/05.10.2022 г.

Прочети още...