Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-67-РС/15.11.2022 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 65 520,00 лв. (шестдесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление с Входящ № 4605/01.11.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-66-РС/18.10.2022 г.

Предоставянето на сума в размер на 15 924,00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4182/05.10.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-65-РС/29.04.2022 г. и Решение № 08/03.05.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 235 000,00 лв. (двеста тридесет и пет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на Община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 1383(3)/21.04.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-64-РС/29.04.2022 г.

Разрешавам mредоставянето на сума в размер на 90 720,00 лв. (деветдесет хиляди седемстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление с Входящ № 1965/20.04.2022 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-63-РС/10.02.2022 г. и Решение № 02/14.02.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 38 605,60 лв. (тридесет и осем хиляди шестстотин и пет лева и шестдесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №378/31.01.2022 г.

Прочети още...