Съдържание

Посетители

В момента има 787  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-39-РС/2021 г.: Предоставянето на сума в размер на 30000,00 лв. (тридесет хиляди лева ), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №168/19.01.2021 г.

Прочети още...

Решение № 1/2021 г. за намаляване размера на отчисленията на община Петрич

Прочети още...

Решение № 406/2020 г. за намаляване размера на отчисленията на община Сандански

Прочети още...

Решение № БЛ-38-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 759 726,92 лв. (седемстотин петдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и деветдесет и две стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гоце Делчев по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3689/18.11.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-37-РС/2020 г.: Предоставянето на сума в размер на 23465,28 лв. (двадесет и три хиляди четристотин шестдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Хаджидимово по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2984/23.09.2020 г.

Прочети още...