Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-52-РС/25.08.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 375 000,00 лв. (триста седемдесет и пет хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2782/20.08.2021 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-51-РС/12.08.2021 г.:

Предоставянето на сума в размер на 171 332,40 лв. (сто седемдесет и една хиляди триста тридесет и два лева и четиридесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2691/09.08.2021 г.

 

Прочети още...

Решение № БЛ-50-РС/05.08.2021 г.:

Предоставянето на сума в размер на 499 910,15 лв. (четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и десет лева и петнадесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2559/29.07.2021 г. и вх. №2559(1)/04.08.2021 г.

 

Прочети още...

Решение № БЛ-49-РС/15.07.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 24 991,53 лв. (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и един лева и петдесет и три стотинки), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2156/18.06.2021 г. и вх. №2156(2)/07.07.2021 г.

 

Прочети още...

Решение № БЛ-48-РС/28.06.2021 г.:

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 11 500 лв. (единадесет хиляди и петстотин лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2157/18.06.2021 г.

 

Прочети още...