Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-32-РС/2020 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 27000,00 лв. (двадесет и седем хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №949/11.03.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-31-РС/2020 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 8200,00 лв. (осем хиляди и двеста лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Якоруда по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3794/26.11.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-30-РС/2020 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 10281,60 лв. (десет хиляди двеста осемдесет и един лев шестдесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Белица по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №228/22.01.2020 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-29-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 41280,00 лв. (четирдесет и една хиляди двеста и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3244/04.10.2019 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-28-РС/2019 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 199914,00 лв. (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №3245/04.10.2019 г.

Прочети още...