Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 51/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГРЪНЧАРОВ, УПРАВИТЕЛ НА „АДЕС ТРЕЙД” ЕООД , 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД, ул. „Сергей Румянцев” № 9

документация за инвестиционно предложение: за изграждане на „Цех за производство на сладкарски и захарни изделия” в УПИ Х – 1437, кв. 17 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград.

Съобщение № 50/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-ЖА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ШУШКОВА «МАРИЯ БОРИЛОВА» ЕООД, «ДАФНИ – ПМЦ» ООД, «ПАСКОВ СПА 2008», «ТОДОР БОРИЛОВ” ЕООД – ГР. САНДАНСКИ, «РИКОСТ” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «ВИТАЛ ОАЗИС” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «ЗВЕЗДИНА ТУР” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «САПФИР ТУР” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «СТАНЯ – СПА” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «КАЛИ ХОУМ” ООД – ГР. ПЕТРИЧ, «МАРЕНА ИДЕЯ” ООД – ГР. ПЕТРИЧ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК: Г-ЖА МАРИЯ БОРИЛОВА БОЖИКОВА - ГР. САНДАНСКИ, ул. «Н. Вапцаров» № 39

документация за инвестиционно предложение: къща за гости и хотел със СПА център

Съобщение № 49/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Пламен Малчев – управител на „Сдружение за риболов и рибовъдство”, гр. Сандански, ул. „Солунска” № 37

документация за инвестиционно предложение: „Интензивно развъждане на риба в два водоема, намиращи се в имоти №000055 и № 000079 в землището на с. Горна Сушица, Община Сандански, Област Благоевград”

Съобщение № 48/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев – кмет на Община Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на околовръстен път, гр. Сандански – северна дъга с дължина 1600 м в имоти №000121, местност „Смилово”, №000802, местност „Горски разсадник”, №000798, местност „Чинар куши” и имот №000471, землище на гр. Сандански, Община Сандански”

Съобщение № 47/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Борис Трендафилов – управител на „Ван петрол груп” АД – гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 91

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хипермаркет, трафопост, подземен резервоар и паркинг в имоти № 151114 с площ 7.864 дка, № 151118 с площ 6.219 дка, № 151119 с площ 0.656 дка, местност „Бела Мара”, № 002020 с площ 5.890 дка, и имот № 002022 с площ 0.602 дка, местност „Омондрос”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”

Съобщение № 46/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Иван Сабахлъков – управител на „АГРОЛАНД” ООД – гр. Хаджидимово, ул. „Пирин” № 4

документация за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ – парцел ХVІІІ, имот пл. №1021, кв. 73 по плана на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово”

Съобщение № 45/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андрей Христов – управител на „БЕТОН” ООД – гр. Сандански,  ул. „Младост” № 12 чрез пълномощник Методи Ефремов – гр. Сандански,  ул. „Христо Ботев” № 27

документация за инвестиционно предложение: „Обществено обслужващи дейности – паркинг за леки автомобили с 11 паркоместа и паркинг за товарни автомобили с 5 паркоместа в имот №070033 с площ 0.725 дка, местност „Соколовец”, землище на гр. Сандански, Община Сандански