Съдържание

Посетители

В момента има 522  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 37/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Елена Рашева, управител на “Краси 1964” ЕООД със седалище и адрес на управление Община Разлог, с. Бачево, ул. “Рила” № 35

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на руслова МВЕЦ на р. Места, землища на с. Елешница, Община Разлог и гр. Банско, Община Банско

Съобщение № 36/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Костадин Паскалев кмет на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” № 1

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на православна черква в имот № 000528 с площ 3.177 дка, местност “Страната”, землище на с. Церово, Община Благоевград

Съобщение № 35/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Емил Серафимов Мангушев, гр. Благоевград, ул. „Димитър Солунски” № 4

документация за инвестиционно предложение: „Инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Бара, приток на р. Мътница, землища на с. Лъки и с. Тешово, Община Хаджидимово”

Съобщение № 34/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Стоян  Димитров Павлов, гр. Симитли, ул. „Октомврийска” № 22

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия в имот №019009 с площ 10.00 дка, местност „Калауша”, землище на гр. Симитли, Община Симитли”

Съобщение № 32/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Мария Балтаджиева, управител на ЕТ “Мария Балтаджиева”, със седалище гр. Гоце Делчев, ул. “Лозенград” № 1

документация за инвестиционно предложение: Довършителни строителни дейности, изграждане на отоплителна и вентилационна ситстеми, обурудване на пералня с машини, обурудване и обзавеждане на магазин за перилни и почистващи препарати за обект “Магазин, пералня и офиси”, разположен в парцел ІХ, пл. № 153 в кв. 27 по плана на с. Борово, Община Гоце Делчев

Съобщение № 33/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Серджо Пантано, управител на “Рила газ” ЕАД, със седалище гр. София, ул. “Алабин” № 36, ет. 5

документация за инвестиционно предложение: Газификация на гр. Сандански с подобекти разпределителен газопровод от ГИС Сандански до АГРС Сандански с дължина 11 км и диаметър на тръбата 300 мм, разпределителен газопровод с дължина 1 км от АГРС Сандански в имот № 071049, местност “Долни Орман”, землище на гр. Сандански до ГРМ Сандански и газоразпределителна мрежа на гр. Сандански с дължина 58 км, землища на гр. Сандански и с. Плоски, Община Сандански, с. Драката, с. Микрево и с. Палат, Община Струмяни

Съобщение № 30/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Благо Александров – управител на „СМИНДАР ГРУП” ООД, гр. София, Община Средец, ул. „6-ти септември” № 17 чрез пълномощник Г-н Никифор Бибин, гр. София, ул. „Презвитер Козма” № 26, ет. 3, ап. 3

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс – мотел, магазин и обслужващи дейности в поземлен имот №011029 с площ 2.210 дка, местност „Сминдарево блато”, землище на с. Баня, Община Разлог”