Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг за товарни и лекотоварни автомобили с обслужващи сгради и съоръжения в поземлен имот №278009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-74-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-74-ПР/2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на спортна зала в част от УПИ II, кв. 89 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.3024 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №46-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №46-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Спортно-туристически комплекс - Бачиново в имот № 000014, местност Бачиново, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №14-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №14-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Еленков чарк“ на река Градевска в имот № 092013 по плана на земеразделяне на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-81-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС и Решение №46-ОС/2015 г. за преценяване веоятната степен на значително отрицателно въздействие

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-139-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Апартаментни хотел“ в поземлен имот №131026, местност Шипоко в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-139-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-139-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Апартаментни хотел“ в поземлен имот №131026, местност Шипоко в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №70-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №70-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за "Хотел за селски туризъм“ в имот №050005, местност Бански път, землище на с. Баня, община Благоевград

Прочети още...