Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №68/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за материали и суровини за производство и готови изделия в УПИ 4002, местност „Соколовец“, Промишлена зона гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.202.40 по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград)“

Възложител: Н. С. Д.

Прочети още...

Съобщение №67/2017

Изменение на инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на растителна продукция и сграда за селскостопански машини с помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 17395.182.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: А. С. К.

Прочети още...

Съобщение №66/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар в имот № 000125 в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: З. В. Т.

Прочети още...

Съобщение №65/2017

инвестиционно предложение “Създаване на модерно и ефективно земеделско стопанство в имоти №№ 002022, 002023, 064003, 013003, 002031, 013011, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ЛАЗАРОВ АРГО“ ЕООД, ЕИК 204209227

Прочети още...

Съобщение №64/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 39270.18.31 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград“

Възложител: М. И. Х. , И. М. А.

Прочети още...

Съобщение №62/2017

инвестиционно предложение „Изграждане на подземен паркинг и заседателна зала в поземлен имот с идентификатор 61813.93.62 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №63/2017

Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61813.781.40 в местността Бойков рид по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с отреждане за „жилищно строителство“

Възложител: П. Я. Б.

Прочети още...