Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №61/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на магазини и складове за промишлени стоки, жилища и гаражи в поземлен имот 051020А, местност „Целипут“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ЕЛЕКТРИК - СВЕТЛИНА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №60/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на четири броя къщи за гости в имоти № 047074 с площ 0.729 дка и № 047076 с площ 0.999 дка, местност „Шопката/Божейме“, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: С. Н. Т.

Прочети още...

Съобщение №59/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на многофункционална сграда - магазини за промишлени стоки, жилища и офиси в УПИ VIII-1007 в кв. 55 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Й. И. И.

Прочети още...

Съобщение №58/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 65334.300.642, УПИ II, кв. 48 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. Р. Т.

Прочети още...

Съобщение №57/2017

Технологични планове за залесяване от 2017 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Кресна“, землище на с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна, област Благоевград

Възложител: ТП ДГС „КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №56/2017

Горскостопанска програма за имот №258003, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА ТОДОР ЦВЕТКОВ НАКОВ

Прочети още...

Съобщение №55/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот №158081 в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: В. В. Д.

Прочети още...