Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Търговски комплекс „Практикер“ и „Рител парк BG“ в имоти № 04279.85.33, 04279.85.44, 04279.85.45, 04279.85.24, 04279.85.42, 04279.85.9, местност „Авганцов чифлик“, землище на гр. Благоевград, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение: УПИ ІV-76 в кв. 73 по регулационния план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел, ресторант и магазин за сувенири в имот №182005 с площ 1.979 дка, местност „Текето“, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-04-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-04-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси”, местоположение поземлен имот 04279.143.24, местност “Влашка чука”, землище на гр. Благоевград, община Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси”, местоположение поземлен имот 04279.52.1, местност „Шеиница-Ш.24”, землище на гр. Благоевград, община Благоевград"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Търговски център в имоти № 000742 и № 000743 с обща площ 17.044 дка, местност „Соколовец“, землище на гр. Сандански, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-72-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-72-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 4 бр. ПСОВ за гр. Симитли и довеждащи колектори от местата на заустване на съществуващите канализационни колектори на населеното място до ПСОВ довеждащи колектори от местата на заустване на съществуващите канализационни колектори на населеното място до ПСОВ в имоти № 225025, местност „Чифлико“, № 225025, местност „Бангеови тополи“, № 000310 и № 017003, местност „Мерията“, землище на гр. Симитли, община Симитли“

Прочети още...