Съдържание

Посетители

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-93-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-93-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортни терени - игрища за футбол, тенис, баскетбол, съблекални, обслужващи помещения и санитарни възли в поземлени имот с идентификатор 17395.183.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-89-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-89-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 20 дка ягоди, 10 дка сливи, 5 дка смокини и 5 дка череши в имот № 013028, местност „Долна валта“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна мандра за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ IX-511, кв. 58 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-63-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-66-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на стъклени оранжерии в поземлени имоти с идентификатори 65334.62.58 и 65334.71.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-63-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Модернизация на земеделското стопанство в имоти № 012060, 012068, 014016, 012074, 012075, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци и имот № 030011, местност „Валта“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-86-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-86-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатор 65334.194.11 и 65334.300.4971 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-91-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-91-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имот с идентификатор 17395.501.727 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...