Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-15-ПР/2018 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за Изграждане на логистичен център в имоти №0024058 и №024059 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-60-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-60-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за обучение в част (3.5 дка) от имот № 021058 с обща площ 10.767 дка, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-55-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-55-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от боровинки и къпини в поземлени имоти с №№ 000356, 000371, 018037 в землището на с. Баничан, имот №022151 в землището на с. Борово, имоти с №№ 025098, 033205, 033206, 039017 и 039021 в землището на с. Брезница, имот №005065 в землището на с. Добротино, имот №023001 в землището на с. Корница и имоти с №№ 004101 и 057022 в землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-43-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис и капкова система за напояването им в имоти с №№ 007012, 026001, 027009, 027010, 135005, 214006, 214008, 428002, 163008, 029012, 029009, 030005, 433001, 450033, 450035, 450037, 450040, 450044, 450048, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-21-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-21-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Засаждане на смокинови, орехови и медоносни насаждения, и изграждане на водовземно съоръжение за напояване, резервоар, система за капково напояване и стопанска постройка в имоти с №№ 022022, 022023, 022020, 022015, 022016, 022024, 022025, 022019, 022018 и 022037, местност „Цалината“, землище на с. Полето, община Симитли, област Благоевград и външно електрическо захранване на стопанска постройка и система за капково напояване“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-43-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-43-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от касис и капкова система за напояването им в имоти с №№ 007012, 026001, 027009, 027010, 135005, 214006, 214008, 428002, 163008, 029012, 029009, 030005, 433001, 450033, 450035, 450037, 450040, 450044, 450048, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-52-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждение от малини в поземлени имоти с №№ 017078, 017077, 017013, 017088, 017014, 013034 и 016008 в землището на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...