Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №747/2014

Инвестиционно предложение „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол в землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №746/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XXI-205, кв. 3 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №745/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на базова станция №1178 «Пекарна» в самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.609.1.1, разположено в сграда с идентификатор 02676.501.609.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.609 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №744/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на гараж на леки и товарни автомобили в имот №016091 в местността „Балтовица", землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №743/2014

Инвестиционно предложение за "Пункт за варене на ракия в УПИ XI-757 от кв. 69 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №742/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.119.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №741/2014

Инвестиционно предложение за "Изграждане на жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 04279.614.144 и 04279.614.143 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...