Съдържание

Посетители

В момента има 184  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №726/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на обект за стопанско и инфраструктурно обслужване - складове за промишлени стоки и ремонтна работилница в имот № 80.187 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сметището", землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №725/2014

Инвестиционно предложение "Поставяне на метален фургон и изграждане на дървен навес в новообразуван имот № 136.15 по плана на новообразуваните имоти на местност „Реката", землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №724/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на "Булсатком" ЕАД, N: BLG112 на покривното пространство на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.1031 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №723/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на "Булсатком" ЕАД, N: BLG122 на покривното пространство на жилищен блок, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2553 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №722/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.116.72 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №721/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство на базова станция № SO1746 на GSM оператор БТК „МОБАЙЛ" - "VIVATEL", разположена върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.24.3 (бл. 36 от кв. „Запад"в гр. Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в базова станция с честотен обхват 900 - 2100 MHz на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД BLG0245.А000"

Прочети още...

Съобщение №720/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на телекомуникационно съоръжение - базова станция "BLG0089.А Смилово" на покрива на сграда с идентификатор 65334.300.233.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.233 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...