Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №25/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 04279.601.31.45 в имот с идентификатор 04279.601.31 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №24/2016

инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на детски басейн, находящ се в поземлен имот №000851 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №23/2016

Проектно предложение „Използване на природните ресурси за енергийна ефективност на фасадата на ОУ „Св. Климент Охридски“

Прочети още...

Съобщение №22/2016

инвестиционно предложение „Защита от наводнения и укрепване на мостове на реките Брегалница и Бистрица – пешеходен мост в близост до „Халите“ – мост №1, мост на ул. „Христо Силянов“ – мост №2 и въжен мост до „Алея на здравето“ – мост №3

Прочети още...

Съобщение №21/2016

Проект „SMART COMMUNAL CITIES“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) между България и Бивша Югославска Република Македония 2014 - 2020 г.

Прочети още...

Съобщение №20/2016

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на община Белица 2015 – 2020 г. – част от Общинската програма за околна среда 2015 – 2020 г.

Прочети още...

Съобщение №19/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости в имот № 056014, местност „Бански път“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...