Съдържание

Посетители

В момента има 352  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №110/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на ел. провод 20 кV с цел присъединяване към Националната електропреносна мрежа на МВЕЦ „Места -1", находяща се в поземлен имот №026044 в землището на с. Обидим, община Банско, област Благоевград"

Съобщение №109/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на зелен пояс по поречието на р. Санданска Бистрица, чрез залесяване на имот №000153 с площ 21.589 дка в землището на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №108/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на орехов масив в имот №011004 с площ 29.802 дка в местността „Реката", землище на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград и масив с лешници в имот №017006 с площ 19.073 дка, местност „Реката" в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград "

Съобщение №107/2013 г.

Инвестиционно предложение: Изграждане на търговски комплекс в имот №04279.618.69 по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Съобщение №106/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда за търговска дейност в агроцентър - селскостопанска аптека, склад на едро и препарати за растителна защита в УПИ II-2392 от кв. 84 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение №105/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на 56 дка интензивна ябълкова градина и монтаж на конструкция против градушка за 111 дка, ограда за 14,8 дка за сортировъчни машини и навес в имоти № 061043 и № 061053, местност „Блатото", землище на с. Склаве и имот № 008001, местност „Блатото", землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №104/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане жилищна сграда на два етажа и сондажен кладенец в имот №208002 в местността „Лозенски андък", землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"