Съдържание

Посетители

В момента има 285  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №68/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на работилница за смяна на гуми в селскостопанска постройка за отглеждане на птици в УПИ ІІ – 130009 от кв. 281 по плана на местност „Мочура“, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №67/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изменение на търговско развлекателен център в медицински център с леглова база за краткосрочно лечение и наблюдение и аптека, вкл. частична надстройка в УПИ ХІІІ, кв. 197 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Съобщение №66/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на овощни градини в имот № 072015 в местността „Сараето“ и имот № 109012, м. „Прекарите“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №64/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел, развлекателно - атракционен комплекс и заведение за обществено хранене в имот №80.170 по плана на новообразуваните на местност „Сметището“, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №65/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11 от „помещение за търговска дейност” в „кабинет за рентгенови снимки” в УПИ VІІ, кв. 3 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №63/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Преустройство на сграда за услуги с идентификатор 17395.501.2465.9, находяща се в УПИ ХІХ-2465 от кв. 107 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет“

Съобщение №62/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сглобяеми – стомано стъклени конструкции - оранжерии с обща площ 5000 м2 и надземен сглобяем резервоар в имот № 023089 в местност „Лъката“, землище на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил“