Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №103/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на насаждения от райска ябълка и изграждане на система за капково напояване в имот №013023 с площ 12.944 дка в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград""

Съобщение №102/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Промяна на предназначението на офис 3, находящ се в жилищна сграда с офиси, гаражи, магазини за промишлени стоки в УПИ ХХ-1256, кв. 75 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в амбулатория по специализирана медицинска помощ по алергология "

Съобщение №101/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на биогазова инсталация с когенератор на биомаса в УПИ ІV-1437, кв. 20 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №100/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №039017 (образуван от имоти №039001 и №039004) с обща площ 19.816 дка, местност „Червената пръст“ в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №99/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане и експлоатация за преработка на битови и медицински отпадъци чрез прилагане на процеса на студена плазмена газификация и производство на електрическа и топлинна енергия от когенерация в имот №502032 в землището на с. Покровник, община Благоевград област Благоевград”

Съобщение №98/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно-развлекателен атракцион „Симитли“ в част (~ 4.100 дка) от поземлен имот № 000866 с площ 35.854 дка в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград”

Съобщение №95/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на семеен хотел за селски туризъм, бар, кафе, открита тераса, детски кът, фитнес площадка и басейн в имот №013022, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“